مدیریت اجرایی tag:http://www.mr-ghotbi.ir 2019-12-11T02:33:57+01:00 mihanblog.com تصمیم گیری در مدیریت(سیستمهای اطلاعات مدیریت) 2015-06-01T20:21:03+01:00 2015-06-01T20:21:03+01:00 tag:http://www.mr-ghotbi.ir/post/1 محمدرضا قطبی زاده (ارائه توسط آقای محمد رضا قطبی زاده)- دانلود فایل (ارائه توسط آقای محمد رضا قطبی زاده)- دانلود فایل ]]>